≡ menu

Przewody wysokotemperaturowe o małym zwisie ACCC

CTC Global Corporation (www.ctcglobal.com), jest amerykańską firmą, która opracowała i opatentowała: rdzeń kompozytowy z włókien węglowych i szklanych na osnowie z  żywicy termoutwardzalnej, przewód napowietrzny z tym rdzeniem i z drutami aluminiowymi w stanie miękkim wyżarzonym oraz osprzęt do niego.

ACCC® - Aluminum Conductor Composite Core to przewody z grupy wysokotemperaturowych przewodów o małym zwisie (ang. HTLS), oprócz tego zaliczone są one do grupy przewodów niskostratnych (straty mniejsze o ok. 25-30% od strat w przewodzie AFL o takiej samej średnicy).
niskostratny przewod accc o malym zwisie
Bazują one na 2 znanych od wielu lat technologiach, łącząc zalety kompozytowego rdzenia, wykonanego z włókien węglowych i szklanych w osnowie ze specjalnie modyfikowanej żywicy  termoutwardzalnej  odpornej na wysokie temperatury oraz czystego technicznie aluminium (99,7%) w stanie „miękkim” wyżarzonym.
Przewody te zostały opracowane przez wysokiej klasy amerykańskich specjalistów od kompozytów, którzy swoje doświadczenie zdobywali pracując m.in. dla NASA opracowując rozwiązania kompozytowe dla promów kosmicznych i dla lotnictwa. Dzięki tej wiedzy udało im się m.in. opracować specjalnie zmodyfikowaną żywicę, której temperatura szklenia (Tg) wynosi min. 205°C.
 
Zastosowanie takiego nowatorskiego rdzenia posiadającego małą masę, wysoką wytrzymałość na zerwanie oraz bardzo małą rozszerzalność cieplną gwarantuje przewodowi małe wartości zwisów oraz niski współczynnik wydłużenia temperaturowego. Z kolei wyżarzone aluminium o czystości 99,7% umożliwia uzyskanie wysokiej przewodności elektrycznej, która w połączeniu z segmentowym kształtem drutów dzięki którym w danej średnicy można „upakować” o ok. 25-30% więcej aluminium, umożliwia uzyskanie bardzo niskiej rezystancji przewodu. 

Przed wprowadzeniem na rynek przewód ACCC® został gruntownie przebadany. Wynikało to przede wszystkim z nowatorstwa tej technologii. Także po wprowadzeniu na rynek firma CTC przeprowadziła bardzo dużo badań, żeby uwiarygodnić ten wyrób, szczególnie po jego zerwaniach (jak się później okazało, na skutek błędów instalacyjnych). Również główni użytkownicy przewodów ACCC®, przebadali we własnym zakresie w niezależnych laboratoriach badawczych przewód ACCC® i pozytywnie go ocenili np. American Electric Power (AEP) - największa w USA spółka przesyłowa i dystrybucyjna, czy też brytyjski National Grid UK.

W przypadku modernizowanych linii jako jedyne spośród wszystkich technologii HTLS przewody ACCC® pozwalają na szybkie zwiększenie obciążalności prądowej linii zaprojektowanych na +40°C bez konieczności ingerencji w konstrukcje wsporcze, oferując w niektórych przypadkach nawet 9-krotny wzrost obciążalności prądowej. W większości przypadków formalności związane z modernizacją linii, z wykorzystaniem przewodów ACCC® są najprostsze i najszybsze, ponieważ prace instalacyjne wykonuje się na zgłoszenie i nie trzeba uzyskiwać pozwolenia na budowę. Wynika to z faktu, iż nie przebudowuje się konstrukcji wsporczych, natomiast przewody wymieniane są w stosunku 1:1, bez zwiększania ich średnicy, która ma wpływ na parcie wiatru, co w przypadku zwiększenia średnicy skutkowałoby wzrostem obciążenia mechanicznego konstrukcji wsporczych i koniecznością ich wzmocnienia. Również masa przewodu nie ulega zwiększeniu, dzięki czemu nie trzeba ingerować w istniejące konstrukcje wsporcze lub ich wymieniać.

Wobec powyższego zamiast podwyższać temperaturę pracy linii z przewodem AFL do 60 lub 80°C, warto wydać stosunkowo niewiele więcej pieniędzy na podwyższenie temperatury pracy linii za pomocą przewodu ACCC®, co zapewni: szybsze załatwienie spraw formalno-prawnych, szybszą modernizację bez konieczności podwyższania/wzmacniania słupów, uzyskanie znacznie większej obciążalności prądowej linii niż w przypadku podwyższenia temp. pracy linii (2-3 razy większej), a różnica w koszcie modernizacji spłaci się po kilku latach dzięki redukcji strat. 

Przewody ACCC® instalowane są na całym świecie od 2005 roku i do tej pory zainstalowano ich ponad 22 000 km w ponad 250 instalacjach. Polsce zainstalowano już ponad 800 km różnych przewodów ACCC®, obecnie kończą się prace przygotowawcze dla następnych linii.

ACCC® to najnowocześniejsza i bezsprzecznie najlepsza technologia spośród wszystkich przewodów napowietrznych dostępnych obecnie na rynku, dająca największy wzrost przepustowości linii przy braku konieczności ingerencji w konstrukcje wsporcze i przy najkrótszym czasie realizacji inwestycji, której wyższy koszt często, na skutek znacznej redukcji strat, całkowicie się zwraca.

Dzięki jej nie mającym sobie równych właściwościom technicznym, rynek przekonał się do tej nowoczesnej technologii oferującej niezrównaną efektywność przesyłu energii, przy zadziwiająco małych zwisach. W przeciwieństwie do wielu innych kompozytowych technologii, jest ona gruntownie sprawdzona w surowych warunkach eksploatacyjnych  w ponad 250 instalacjach na całym świecie, które potwierdziły jej niezawodność i duże zalety eksploatacyjne.

ACCC® posiada potencjał do zrewolucjonizowania sieci elektroenergetycznych, poprzez zwielokrotnienie ich zdolności przesyłowych oraz szybkie ograniczenie zwisów bez konieczności podwyższania i wymiany istniejących konstrukcji wsporczych – wszystko w ramach oszczędności instalacyjnych w porównaniu z innymi rozwiązaniami poprawiającymi zdolność przesyłową.

Przewody ACCC®, w odróżnieniu od niektórych „raczkujących” prototypów, to dojrzała technologia o czym świadczy ponad 22 000 km zainstalowanych na całym świecie i kilka tysięcy km instalowanych każdego roku.

Rosnące zapotrzebowanie na energię i starzejąca się infrastruktura energetyczna są główną przyczyną pilnej potrzeby budowy nowych linii oraz zwiększania obciążalności już istniejących. Przeciążone, zużyte i zwisające coraz niżej przewody powodują, że linie napowietrzne stają się wąskimi gardłami dla elektroenergetycznego systemu dystrybucyjnego i przesyłowego. Pomimo katastrofalnych awarii systemowych i sezonowych zagrożeń, wszelkie wysiłki związane z ulepszeniem systemu przesyłowego są trudne do zrealizowania, ze względu na bardzo ograniczoną liczbę rozwiązań dostępnych dla spółek dystrybucyjnym i przesyłowych.

W przeszłości przemysł elektroenergetyczny, poza wybudowaniem nowych linii transmisyjnych, miał niewiele możliwości by nadążyć za popytem rynku z powodu małej liczby usprawnień technologicznych. Ze względu na opór właścicieli gruntów, wysokie koszty, oraz praktycznie niemożliwe do spełnienia restrykcje ekologiczne przy projektowaniu nowych linii przesyłowych i dystrybucyjnych, zakłady energetyczne poszukują sposobów na zwiększenie wydajności istniejących systemów przy niskich wkładach inwestycyjnych.
 

Aluminium Conductor Composite Core
(ACCC®) - przewód aluminiowy z kompozytowym rdzeniem z włókien węglowych i szklanych z profilowanymi drutami aluminiowymi, który dzięki superwytrzymałemu rdzeniowi o bardzo niskim współczynniku rozszerzalności cieplnej posiada unikalne zdolności radzenia sobie z pracą w wysokiej temperaturze.

ACCC® jest przewodem o konstrukcji mieszanej aluminiowo-kompozytowej, który wygląda prawie tak jak tradycyjny przewód AFLs. Dzięki profilowanym drutom aluminiowym i mniejszemu rdzeniowi przewód ACCC® o identycznej średnicy jak przewodu AFL posiada o 20-25% większe pole przekroju i o 25-40% większą wytrzymałość na zerwanie.

 

Zalety kompozytów
Produkty wykonywane z materiałów kompozytowych mogą być lżejsze, mocniejsze oraz bardziej odporne na zmęczenie niż metale jednocześnie wykazując lepsze właściwości pracy w wyższych temperaturach bez znacznego pełzania i korozji oraz bardzo małe wydłużenie cieplne.

 

 1. Nawet dziewięciokrotne zwiększenie mocy* przesyłanej liniami wysokich napięć bez konieczności podwyższania istniejących słupów (* - w zależności od parametrów linii)
 2. Praktycznie eliminuje problem ze zwisem
 3. Może pracować w wyższej temperaturze
 4. Rdzeń nie podlega korozji ani korozji bimetalicznej
 5. Zmniejsza koszty projektu zwiększania mocy przesyłowych linii
 6. 28% więcej materiału przewodzącego przy takiej samej średnicy
 7. Bardziej wytrzymały rdzeń może obniżyć liczbę lub wysokość konstrukcji wsporczych
 8. Lepsze parametry odległości od ziemi przy wyższych temperaturach dzięki znacznie mniejszym zwisom zwiększają bezpieczeństwo

 

Korzyści osiągane dzięki zastosowaniu
przewodów ACCC® firmy

CTC Cable Corporation (CTC Cable) – USA
www.ctcglobal.com

 

 • ACCC® umożliwiają znaczne obniżenie strat przesyłowych (25-30%), przyczyniając się do redukcji emisji CO2.   
 • ACCC® pracują w wysokich temperaturach (do 180°C) bez pogorszenia ich parametrów mechanicznych.
 • ACCC® umożliwiają nawet czterokrotne zwiększenie zdolności przesyłowych* istniejących linii (*- w zależności od parametrów linii).
 • ACCC® zwisają znacznie mniej w wysokich temperaturach niż inne typy przewodów przy założeniu takiego samego maksymalnego naprężenia spowodowanego oblodzeniem i naporem wiatru.
 • ACCC® mają wysoką odporność na zmęczenie drganiami i posiadają wysoką zdolność ich tłumienia.
 • ACCC® nie wymagają specjalistycznych procedur i narzędzi instalacyjnych ani osprzętu do ich podwieszania.
 • ACCC® nie narażają słupów na dodatkowe obciążenia mechaniczne.
 • ACCC® mają znacznie mniejszą wagę, bo zawierają rdzeń kompozytowy zamiast stalowego.
 • ACCC® posiadają o ok. 25-40% większą wytrzymałość na zerwanie.
 • ACCC® nie zwiększają zjawiska ulotu po ich zainstalowaniu (możliwa dostawa przewodów o współczynniku emisyjności 0,6).
 • ACCC® pozwalają zmniejszyć liczbę słupów w przebudowywanej lub nowo budowanej linii. 
 • ACCC® wyróżniają się najmniejszym ryzykiem uszkodzenia konstrukcji wsporczych podczas instalacji. 
NazwaDataRozmiar
ulotka_accc_eko.pdf

Ulotka ACCC_EKO

2017-12-12 07:084196.55 KB
ulotka_accc.pdf

Ulotka ACCC

2017-12-12 07:081424.96 KB
 • Zircon Poland Sp. z o.o.
  ul. Klimczaka 5/1
  02-797 Warszawa, Polska

 • Tel. (+48 22) 816 85 41
  Fax (+48 22) 816 85 76
  E-mail: zircon@zircon.pl

 • Logo Zircon

logo Script logo